КОНТАКТ

Један од основних циљева компаније CORUN је да у сваком тренутку будемо доступни нашим купцима широм света, као и да одговоримо на све ваше захтеве у најкраћем могућем року и заједнички дођемо до најбољег могућег решења.

CORUN HOLDING D.O.O.
Ул. Милоша Обреновића бр. 2
31000 Ужице, Србија
телефон: +381 31 563 344 – централа
факс: +381 31 563 461
ПИБ: 107296101
Матични број: 20776609
Шифра активности: 2573
Текући рачун: 170-30014321000-07
Назив банке:UNICREDIT BANKA
e-mail:corunad@yahoo.com

Продаја
тел/факс: +381 31 563 391
sales@corun.rs

Маркетинг
тел/факс: +381 31 563 417
marketing@corun.rs

Развој
тел: +381 31 563 400
development@corun.rs